ติดต่อเรา

ติดต่อเรา Contact Us

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 74,74/1-2 หมู่ที่ 1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ Hotline: 1602 หรือ 02-547-0000

เบอร์โทรศัพท์ / TELEPHONE

ร้องเรียนการบริการ กด 1    
สอบถามข้อมูลสาขา กด 2    
ติดต่อฝ่ายขาย กด 3 - ฝ่ายขาย Online
- กรุงเทพ และปริมณฑล
- ภาคกลาง
- ภาคตะวันออก
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต้
- ต้องการสมัครเป็นร้าน Advice
กด 1
กด 2
กด 3
กด 4
กด 5
กด 6
กด 7
กด 8
ฝ่ายจัดส่ง และเคลมสินค้า กด 4 - สอบถามการเคลมสินค้า
- สอบถามการจัดส่งสินค้า
กด 1
กด 2
สอบถามข้อมูลสินค้า กด 5    
ฝ่ายจัดซื้อ และการตลาด กด 6 - ฝ่ายการตลาด
- PM Notebook
- PM Mobile Phone
- PM Component และอื่น ๆ
กด 1
กด 2
กด 3
กด 4
ฝ่ายบัญชีและการเงิน กด 7 - วางบิล-รับเช็ค
- ใบกำกับภาษี
- ฝ่ายการเงิน
- ฝ่ายบัญชี
กด 1
กด 2
กด 3
กด 4
ฝ่ายบุคคล ธุรการ กด 8 - ฝ่ายธุรการสำนักงาน
- ฝ่ายบุคคล
กด 1
กด 2
นักลงทุนสัมพันธ์ กด 9    
ติดต่อ โอเปอเรเตอร์ กด 0