ฝ่ายขาย กด 1
> บริการลูกค้าออนไลน์ กด 1
> บริการลูกค้าดีลเลอร์ กด 2
สอบถามข้อมูลสินค้า กด 2
สอบถามสถานะสินค้า กด 3
ฝ่ายบัญชี กด 4
> วางบิล/รับเช็ค กด 1
> ใบกำกับภาษี กด 2
> ฝ่ายการเงิน กด 3
> ฝ่ายบัญชี กด 4
บริการรับเรื่องร้องเรียน กด 5
ติดต่อ โอเปอเรเตอร์ กด 9