Feedback ข้อเสนอแนะ
ส่วนงาน Advice Mini
ภาคเหนือ
เลขที่ FB09010229 เอาคอมไปลงวินโด่ที่สาขาแจ้ห่ม 30/4/2017 (09:04:08) คนเข้าดู 34739
เลขที่ FB09006990 สอบถามข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า - สั่งของเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไหมค่ะ 21/7/2016 (00:00:00) คนเข้าดู 135925
ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, กรุงเทพฯ, ปริมณฑล
เลขที่ FB09009609 แจ้งข้อมูลการเปิดบริการ 31/12/2016 (10:02:40) คนเข้าดู 53982
เลขที่ FB09008406 แจ้งข้อมูลการบริการของสาขา - ช่าง ไม่ชำนาญพอ 18/8/2016 (00:00:00) คนเข้าดู 109697
เลขที่ FB09006885 สอบถามข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า - สั่งของมาได้หรือเปล่า ? 12/8/2014 (22:11:38) คนเข้าดู 135930
เลขที่ FB09006069 แจ้งการให้บริการของหน้าร้านตัวแทนจำหน่าย - ขอระบายหน่อยนะครับ 7/8/2014 (19:18:57) คนเข้าดู 136557
เลขที่ FB09006266 สอบถามข้อมูลรายละเอียดของตัวสินค้า - สงสัยมาก ได้รอมไม่ครบ 1/5/2014 (09:47:01) คนเข้าดู 136092
เลขที่ FB09003716 เอาเปรียบลูกค้าหรือเปล่า 26/4/2014 (16:46:19) คนเข้าดู 138190
ภาคอีสาน
เลขที่ FB09007932 ร้านปิด5โมงเย็น ไปถึงร้าน 16.30 ปฏิเสธการขายบอกเช็คสต๊อค 28/6/2015 (17:18:47) คนเข้าดู 135494
ภาคใต้
เลขที่ FB09009481 แจ้งข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า - ซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ 8/8/2017 (00:00:00) คนเข้าดู 62635
เลขที่ FB09007119 สอบถามข้อมูลสินค้าที่จัดจำหน่าย - �AMD Athlon II X4 740X (Box STrek) 3/10/2014 (21:10:56) คนเข้าดู 135936