Advice Online เปิดตัวบริการ Fast 3 เร็วกว่าเดิม ครอบคลุมกว่าเดิม !!

fast3

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

1. ลูกค้าต้องทำการสั่งซื้อสินค้ามูลค่ารวม 5,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น

2. พื้นที่จัดส่งครอบคลุม 7 จังหวัด เฉพาะเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี  สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และอยุธยา  เท่านั้น โดยมีรายละเอียดของพื้นที่จัดส่งของโครงการ ดังนี้

  • กทม  ทุกเขต
  • นนทบุรี ทุกอำเภอ
  • ปทุมธานี  ทุกอำเภอ
  • สมุทรปราการ เฉพาะ อ.เมือง, อ.พระประแดง และ อ.บางพลี
  • สมุทรสาคร เฉพาะ อ.เมือง และ อ.กระทุ่มแบน
  • นครปฐม เฉพาะ อ.เมือง, อ.นครชัยศรี, อ.พุทธมณฑล และ อ.สามพราน
  • อยุธยา เฉพาะ อ.เมือง, อ.บางปะอิน, อ.บางไทร และ อ.วังน้อย

3. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสิ้นภายในเวลา 09.00-16.00 น.

นับเวลาตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าได้รับข้อความยืนยันจาก SMS และ Email (บริษัทฯ จะส่ง SMS เพื่อให้ลูกค้าทราบเวลาที่ได้รับการโอนชำระเงินจากธนาคาร) โดยเริ่มนับเวลาจากการส่ง SMS และ Email กรณีสั่งซื้อ หลัง 16.00 น.  ได้รับสินค้าในวันถัดไป

4. จัดส่งฟรีภายใน 3 ชั่วโมง เฉพาะวันจันทร์ – วันเสาร์เท่านั้น (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

5. กรณีจัดส่งสินค้าล่าช้า เกินกำหนด 3 ชั่วโมง บริษัทฯ ยินดีชดเชยให้ 500 บาทโดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบทั้งหมดจากลูกค้า

6. หากบริษัทฯ จัดส่งช้าเกิน 3 ชั่วโมง ติดต่อกันถึง 5 ครั้ง ต่อการซื้อของรหัสลูกค้าและที่อยู่เดียวกัน บริษัทฯ ยินดีมอบเงินสดมูลค่า 5,555 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ซื้อต่อไป โดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบทั้งหมดจากลูกค้า

7. ไม่จำกัดจำนวนชิ้นสินค้าต่อ 1 รายการสั่งซื้อ และมีตั้งแต่ 5,000 บาท

8. จำกัดขนาดสินค้าต้องมีขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ด้านใดด้านหนึ่ง ไม่เกิน 1.25 x 1.25 x 1.25 เมตร

9. บริการพิเศษ  **สินค้าเสียภายใน 7 -  14 วัน ทางบริษัทฯ จะไปรับสินค้าถึงที่บ้านท่านฟรี**** (จำนวน 1 ครั้ง เฉพาะการเข้าไปรับสินค้าเท่านั้น ไม่รวมการส่งคืน)