ร้านเน็ต (iCafe) ที่ซื้อการ์ดจอ Nvidia ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2560 ได้รับโปรโมชั่น แถมฟรีถึง 2 ต่อ

 
 
ร้านเน็ต (iCafe) ที่ซื้อการ์ดจอ NVIDIA
ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2560 ได้รับ Promotion แถมฟรีถึง 2 ต่อ
 
เงื่อนไข กติกา เมื่อซื้อการ์ดจอเพื่อรับของแถม
1. Promotion การ์ดจอจากทุก Brand (เงื่อนไขการรับของแถม ระยะเวลาทางแบรนด์เป็นผู้กาหนด)
2. NVIDIA แถม GARENA GOLD MEMBER ฟรี 6 เดือน (มูลค่า 4,500 บาท)
  • เมื่อซื้อการ์ดจอ 20 ตัวขึ้นไป / ร้าน
  • ของแถมมีจานวน 100 รางวัล เท่านนั้น
** กติกาและวิธีการส่งหลักฐานเพื่อรับของแถม
3. GARENA แถม FIFA Online3 item Code Tournament Set ฟรี (มูลค่า 5,000 บาท)
  • เมื่อซื้อการ์ดจอ 20 ตัวขึ้นไป / ลูกค้า
  • ของแถมมีจานวน 100 รางวัล เท่านนั้น
** กติกาและวิธีการส่งหลักฐานเพื่อรับของแถม **
 
กติกาและวิธีการส่งหลักฐานเพื่อรับของแถม จาก NVIDIA (2) และ GARENA (3)
กติกา คือ ร้าน iCafe ซื้อการ์ดจอ NVIDIA จานวน 20 ชิ้นขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2560 จากร้านค้าที่จาหน่าย แล้วส่งหลักฐานพร้อมข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ที่ nvidia.th.icafe@gmail.com
* ขอสงวนสิทธิ์เจ้าของร้านละ 1 แพ็ค เพื่อให้ทั่วถึงกับทุกท่าน
** มีของแถม 100 ชุด เท่านั้น (ขอลาดับสิทธิ์การแจกของแถมจาก E-mail ที่ได้รับ)
*** การพิจารณาลาดับจาก E-mail ที่ส่งหลักฐาน+ข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น (ถ้าได้ของแถมจะมี E-mail ยืนยันตอบกลับ)
 
วิธีการแจ้งขอรับรางวัล
1. ส่งหลักฐานการซื้อ และข้อมูลที่ตรงกับการลงทะเบียน Online มาที่ nvidia.th.icafe@gmail.com
  • ใบเสร็จ มีชื่อร้านที่ขาย-ชื่อร้านหรือผู้ที่ซื้อ
  • ใบพาณิชย์ แสดงว่าเป็นผู้ประกอบการร้าน iCafe
  • ชื่อที่ลงทะเบียนในงาน NVIDIA WORKSHOP 2017
  • เลขที่ SN number ครบตามจานวนที่ซื้อ
* ถ้าหลักฐานไม่ครบในขั้นที่ 1 ขออนุญาตไม่พิจารณาตอบยืนยันสิทธิ์ของแถม
2. เมื่อได้รับ E-Mail ตอบกลับยืนยันสิทธิ์ของแถม ให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมตาม E-mail แจ้งขอ ทาง GARENA จะเพิ่มของแถมทั้ง 2 รายการในระบบ GCA ให้ครับ