Big Thanks ยิ่งช้อป ยิ่งได้ลุ้น (สิงหาคม 60)

Big Thanks 
ยิ่งช้อป ยิ่งได้ลุ้น
เดือน สิงหาคม
 
 
Advice Online จัดแคมเปญพิเศษ Big Thanks ยิ่งช้อป ยิ่งได้ลุ้น เพื่อขอบคุณและตอบแทนลูกค้าทุกท่านที่ช้อปผ่าน Advice Online โดยให้สิทธิ์แก่ลูกค้าทุกท่านที่มียอดสั่งซื้อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป (ยอดสั่งซื้อทุกๆ 3,000 บาทจะได้รับ 1 สิทธิ์) สามารถนำใบกำกับภาษี (ใบเสร็จ) มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ เพื่อลุ้นรางวัลมากมาย รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท
 
 
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน
 
รายการของรางวัล เดือนสิงหาคม 2560
คลิกที่ชื่อของรางวัลเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
เงื่อนไขของแคมเปญ
 1. ซื้อสินค้าออนไลน์ทุก 3,000 บาท ได้รับ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นของรางวัล
 2. การคำนวณสิทธิ์ จะคำนวณเฉพาะต่อ 1 ใบกำกับภาษีเท่านั้น ไม่สามารถนำหลายใบมาคำนวณรวมกันได้ โดยระบบจะคำนวณสิทธิ์ให้อัตโนมัติ
 3. สามารถนำใบกำกับภาษีย้อนหลังไม่เกิน 30 วัน (นับจากวันที่เปิดลงทะเบียน) มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้
 4. ของรางวัล 1 รายการ สามารถใช้กี่สิทธิ์ก็ได้ แต่ท่านจะได้รับของรางวัลเพียง 1 ชิ้นต่อรายการเท่านั้น
 5. ท่านสามารถแบ่งใช้สิทธิ์กับของรางวัลกี่รายการก็ได้ ซึ่งสิทธิ์ที่ใช้ไปแล้วไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก
 6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่ขึ้นต้นด้วยรหัสสมาชิก 3xxxxxxx และซื้อผ่านเว็บ Advice Online เท่านั้น พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 9. หากเป็นของรางวัลที่มีจำหน่ายที่ Advice เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 10. การจับรางวัล ใช้วิธีการสุ่มโดยระบบ ซึ่งคำตัดสินของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ชำระค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
 12. ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องนำใบกำกับภาษีและบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวบุคคล