ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ Big Thanks (เดือนสิงหาคม 2560)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ "Big Thanks ยิ่งช้อป ยิ่งได้ลุ้น"
(เดือนสิงหาคม 2560)
 
 

รายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ "Big Thanks ยิ่งช้อป ยิ่งได้ลุ้น" (เดือนสิงหาคม 2560)

 • DJI Spark มูลค่า 20,000.- จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
  • 1. คุณ มรุพงศ์ ตันสัจจา
 • Lenovo IdeaPad 320-80XL00A4TA มูลค่า 18,900.- จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
  • 1. คุณ มานพ จงเจริญใจ
  • 2. คุณ ภณภณ ปัญจมณี
  • 3. คุณ Thanan
 • Net Gear R6300 AC1750 Dual Band Gigabit มูลค่า 8,700.- จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
  • 1. คุณ Jedsada
  • 2. บริษัท บลู เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  • 3. คุณ นธนน สุทธิรัตตัญญู
 • Corsair K950 Platinum MX Speed Mechanical Keyswitches มูลค่า 7,790.- จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
  • 1. คุณ Jedsada
  • 2. คุณ รัฐพล เชื้อสะอาด
 • Epson L385 + Ink Tank มูลค่า 5,390.- จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
  • 1. คุณ มรุพงศ์ ตันสัจจา
  • 2. คุณ สุวรรณี
  • 3. คุณ จุฬาลักษณ์ ศรีประเสริฐ
  • 4. คุณ ยุทธพร ก้องสมุท
  • 5. คุณ พจนีย์
 • Steelseries (7.1) Arctis 5 RGB มูลค่า 4,190.- จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
  • 1. คุณ Sitthiwong
  • 2. คุณ ปราโมทย์
  • 3. คุณ ภาณุ
  • 4. คุณ ปวีณา สารีดี
  • 5. คุณ ธีรศักดิ์ คุณปัญญากร
 • JBL Clip (คละสี) มูลค่า 2,490.- จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
  • 1. คุณ เจษฎานนท์
  • 2. คุณ ยุทธพร ก้องสมุท
  • 3. คุณ รุ่งโรจน์
  • 4. คุณ สุรชัย
  • 5. คุณ พรทิพา บุญดีสมโชค
  • 6. คุณ ปริวิทย์ (เอฟฟิเชี่ยน โลจิสติกส์)
  • 7. คุณ ฐิติชญาน์ เพชรรัตน์
  • 8. บริษัท อัลปาก้าไทย จำกัด
  • 9. คุณ มงคล มูลสุรินทร์
  • 10. คุณ ดลนภา รามุข
 • WD Western My Passport 1TB มูลค่า 1,790.- จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
  • 1. คุณ เอกชัย กัมมารเจษฎากุล (บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด)
  • 2. คุณ อนุชิต งามพัฒนพงศ์ชัย
  • 3. คุณ ยุทธพร ก้องสมุท
  • 4. คุณ กวิน วิริยะประสพสุข
  • 5. คุณ นิรุตม์ วงศ์สวัสดิ์
  • 6. คุณ ปวีณา สารีดี
  • 7. คุณ กระจ่าง แก้วดวงเด่น
  • 8. บริษัท อัลปาก้าไทย จำกัด
  • 9. คุณ Santiphan Maunsri
  • 10. บริษัท วี.เอส. ฮอไรซัน กรุ๊ป
 • CoolerMaster Masterkeys Pro L RGB มูลค่า 5,790.- จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
  • 1. คุณ Panuwat
  • 2. คุณ ปราโมทย์
  • 3. คุณ ภูมิสัณฑ์

 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่าน จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ Advice เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์และดำเนินการจัดส่งของรางวัลต่อไป
 
สำหรับท่านที่พลาดไป หรือยังไม่ได้ลงทะเบียนในรอบนี้ สามารถลงทะเบียนลุ้นรางวัลได้อีกในเดือนหน้า โดยจะเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป และประกาศรางวัลในวันที่ 25 กันยายน 2560