แจ้งเตือน สินค้าและเว็บไซต์ปลอมของสินค้า Eloop และ Orsen

เรียน ลูกค้า Advice ทุกท่าน
 
เนื่องจากในช่วงนี้มีสินค้า Eloop และ Orsen ปลอมวางจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งเว็บไซต์ที่ใช้ในการตรวจสอบ Security Code (www.szeloop.cn) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงลูกค้าว่าสินค้าที่ซื้อไปนั้นเป็นของแท้ โดยสินค้าปลอมนั้นจะมีราคาที่ถูกกว่าสินค้าแท้เล็กน้อย เพื่อให้ลูกค้าหลงเชื่อ
 
ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า สินค้าแท้ของทาง Eloop และ Orsen สามารถตรวจสอบ Security Code ได้ที่ www.szeloop.com (สำหรับสินค้า Eloop) และ www.orsen.hk (สำหรับสินค้า Orsen) เท่านั้น หากเป็นเว็บไซต์อื่นนอก เหนือจากที่แจ้งข้างต้น ถือว่าเป็นสินค้าปลอม อาจส่งผลต่อการใช้งานและไม่ปลอดภัยต่อลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า สินค้า Eloop และ Orsen ที่ทาง Advice จำหน่ายนั้นเป็นสินค้าแท้ 100% มั่นใจได้ในคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรง
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Advice IT Infinite Co., Ltd.