ซื้อ External HDD จาก Seagate ทุกรุ่น ลุ้นรับ iPhone 8

 
โปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Seagate ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เพียงซื้อสินค้าประเภท External Harddisk (ฮาร์ดดิสก์ภายนอก) ทุกรุ่น ทุกขนาดความจุ ที่ร้าน Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่ Advice Online (online.advice.co.th) ระหว่างวันที่ 1-25 ธันวาคม 2560 รับสิทธิ์ลุ้น iPhone 8 ความจุ 64GB จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 1 เครื่อง) 
 
 
ขั้นตอนการลุ้นรับรางวัล
  1. แสกน QR Code หรือเข้าเว็บไซต์ www.seagatethailand.com
  2. ลงทะเบียนโดยการ Login ผ่านบัญชี Facebook หรือโดยการกรอกอีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน
  3. กรอกรายละเอียด Serial Number ของผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน (จำกัดสูงสุด 5 Serial / 1 ครั้ง)
  4. ท่านจะได้รับข้อความตอบกลับอัตโนมัติผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
* โปรดเก็บใบเสร็จที่แสดงวันที่ในการซื้อสินค้า (ตัวจริง) และกล่องผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล
 
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการ
 
1. ข้อกำหนดทั่วไป
 
1.1 ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ซื้อฮาร์ดดิสก์ภายนอก (External Harddisk) ตามรายละเอียดรุ่นที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่างเท่านั้น **จำกัดสิทธิ์ในการจับรางวัล 1 Serial Number (เครื่อง)ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น**
 
รายชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ
Seagate Backup Plus Portable Drive
Seagate Backup Plus Slim
Seagate Backup Plus Desktop Drive
Seagate Backup Plus Desktop Drive with USB Hub
Seagate Backup Plus Ultra Slim
Seagate Wireless Plus
Seagate Expansion Desktop Drive
Seagate Game Drive for Xbox
Seagate Game Drive for Xbox SSD
Seagate Game Drive Hub for Xbox
Seagate Game Drive for PS4
Seagate Personal Cloud
Seagate DJI Fly Drive
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ระยะเวลากิจกรรม:วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม2560 เวลา 00:00 น.-วันจันทร์ที่ 25ธันวาคม2560 เวลา 23:59 น.
1.3 ผู้เข้าร่วมรายการต้องซื้อสินค้า ภายในระยะเวลาของกิจกรรมที่ระบุไว้ใน ข้อ (1.2) และต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 23:59 น.
1.4 ผู้จัดทำรายการส่งเสริมการขายนี้ คือบริษัท คูว์ล แพลน จำกัด ซึ่งกระทำในนามของบริษัท ซีเกท จำกัด สำนักงานใหญ่ ประเทศสิงคโปร์
 
2. เงื่อนไขของผู้เข้าร่วมรายการ
 
2.1 ณ วันที่ทำรายการ ผู้เข้าร่วมรายการจะต้องมีภูมิลำเนา และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
2.2 ผู้เข้าร่วมรายการต้องซื้อสินค้า ภายในระยะเวลาของโปรโมชั่น ที่ระบุไว้ในข้อ (1.2) และลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล ที่www.seagatethailand.comภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560เวลา 23:59 น.
2.3 ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล จะต้อง
  1. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล ภายในพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม2560เวลา 23:59 น.
  2. ลงทะเบียนโดย Login ผ่านบัญชี Facebook ของท่าน หรือ โดยการใส่อีเมลล์ และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน
  3. กรอกรายละเอียด Serial Number ของผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน(จำกัดสูงสุด 5 Serial / 1 ครั้ง)
  4. หลังจากลงทะเบียนแล้วท่านจะได้รับข้อความตอบรับอัตโนมัติผ่านทางอีเมลล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้ และโปรดใบเสร็จที่มีวันทีในการซื้อสินค้า (ตัวจริง) และ กล่องผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล
2.4 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมรายการที่ให้ข้อมูลไม่เป็นความจริง ไม่ครบ หรือข้อมูลที่ไม่ชัดเจน
2.5 พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท ซีเกท (ประเทศไทย) จำกัด, ตัวแทนจำหน่าย, ดีลเลอร์  และบริษัทในเครือ และบุคคลองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 
3. รายละเอียดของรางวัลและการรับของรางวัล
 
บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone 8 64GB จำนวน 5 รางวัลรางวัลละ 1 เครื่อง รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 149,500 บาท ในวันศุกร์ที่ 5มกราคม 2561เวลา 16:00 น. และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านเว็บไซต์: www.seagatethailand.com และ Facebook Seagate TH ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 16:00 น.
 
3.1 ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น และของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และผู้ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้บริษัทฯ ประกาศชื่อของท่านผ่านสื่อต่างๆ เพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ โดยไม่ร้องขอค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
3.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัล 1 คน จะได้รับเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และผู้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
3.3 ในการรับรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดีที่ติดต่อขอรับรางวัล โปรดแสดงหลักฐานในการรับรางวัลอย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งได้แก่ บัตรประชาชนผู้ที่ได้รับของรางวัล ใบเสร็จที่มีวันทีในการซื้อสินค้า (ตัวจริง) และ กล่องผลิตภัณฑ์ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีหากหลังจากนั้นจะถือว่าผู้ได้รับรางวัลไม่ประสงค์รับรางวัลดังกล่าวและขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ที่ได้รับของรางวัลแต่ไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวได้ครบในวันที่แสดงตัวเพื่อรับของรางวัล
 
4. ข้อกำหนดเพิ่มเติม
 
4.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือระงับกิจกรรมดังกล่าว ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯและขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล หรือยกเลิกการให้รางวัล หากบริษัทฯตรวจสอบพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมมีการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
4.2 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของคณะกรรมการในการจับรางวัลถือเป็นเด็ดขาด และ เป็นที่สุด