" Krungsri PayAlert " เตือนเพื่อจ่าย หนุนช่องทางรับชำระเงิน

นายสุรธันว์ คงทน (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ ขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และนายณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ศูนย์รวมสินค้าและอุปกรณ์ไอทีชั้นนำของไทย ประกาศความร่วมมือในการให้บริการลูกค้าแอดไวซ์ ชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์ม Krungsri PayAlert บริการใหม่จากกรุงศรีสำหรับร้านค้าหรือธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการชำระค่าสินค้าหรือบริการได้ทันทีจากบัญชีของตนในธนาคารใดก็ได้ด้วยขั้นตอนที่ง่ายและปลอดภัย Krungsri PayAlert ตอกย้ำกลยุทธ์ของกรุงศรีในการทำเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าและสนับสนุนการเดินหน้า National e-Payment ของภาครัฐอย่างแข็งแกร่ง