ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

ช้อปออนไลน์สนุก รับเครดิตเงินคืน 10% + คะแนนสูงสุด X10 กับบัตรเครดิต KTC

KTC ช้อปออนไลน์สนุก

 

ยิ่งแลก ยิ่งลด ยิ่งได้คืน รับเครดิตเงินคืน 10% + คะแนนสูงสุด X10 เมื่อช้อปออนไลน์ กับบัตรเครดิต KTC

แลกรับเครดิตเงินคืน 10% + คะแนน KTC FOREVER สูงสุด X10

เพียงช้อปสินค้าไอทีที่ Advice Online ที่ร่วมรายการด้วยบัตรเครดิต KTC

 

ลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนและคะแนนสูงสุด X10 เท่า

วันที่ 1 เม.ย. 63 – 31 ส.ค. 63

 

ต่อที่ 1 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ
เมื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ

ต่อที่ 2 : พิเศษรับโค้ดส่วนลด และรับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด X10 เท่า*
• เมื่อช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1 - 9,999 บาทต่อรายการ รับคะแนน KTC FOREVER 5 เท่า*
(*คะแนนปกติ 1 เท่า + คะแนนพิเศษ 4 เท่า)
• เมื่อช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ รับคะแนน KTC FOREVER 10 เท่า*
(*คะแนนปกติ 1 เท่า + คะแนนพิเศษ 9 เท่า)
*สงวนสิทธิ์คะแนนพิเศษสูงสุดไม่เกิน 7,200 คะแนนต่อเดือน และ คะแนนพิเศษหมดอายุ 31 ส.ค. 64

 

 

ช้อปสินค้าออนไลน์ให้สนุกสุดมันได้เลย

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

- โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 63 – 31 ส.ค. 63 เท่านั้น

- เฉพาะรายการชำระเต็มจำนวนเท่านั้น

- สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้

- โปรโมชั่นนี้ ใช้ได้ที่เว็บไซต์ https://www.advice.co.th ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)