ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

อยู่บ้านก็ช้อปออนไลน์ สินค้า IT ได้ กับ บัตรเครดิต KTC

 

อยู่บ้านก็ช้อปออนไลน์ สินค้า IT ได้ กับ บัตรเครดิต KTC
 

คุ้มที่ 1 ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

คุ้มที่ 2 รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 6,000 บาท
สำหรับรายการผ่อนชำระตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน ดังนี้
⦁ รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิป 15,000 – 24,999 บาท
⦁ รับเครดิตเงินคืน 400 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิป 25,000 – 39,999 บาท
⦁ รับเครดิตเงินคืน 700 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิป 40,000 – 54,999 บาท
⦁ รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิป 55,000 บาทขึ้นไป

*ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC FOREVER สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ และจำกัดเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท ต่อสมาชิก 1 ท่าน ตลอดรายการ

คุ้มที่ 3 แลกรับเครดิตเงินคืน 12%
เมื่อมียอดผ่อนชำระขั้นต่ำ 5,000 บาท และใช้คะแนน KTC FOREVER ขั้นต่ำที่ 5,000 คะแนน และสูงสุดไม่เกินราคาสินค้า

ลงทะเบียนด้านล่าง

⦁ ลงทะเบียน 1 ครั้ง/เซลส์สลิป ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย
⦁ กรณีไม่ต้องการแลกคะแนน ให้ใส่จำนวนคะแนนเป็น 0

 

ลงทะเบียนร่วมรายการ

วันที่ 1 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63

 

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

- โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น

- สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้

- โปรโมชั่นนี้ ใช้ได้ที่เว็บไซต์ https://www.advice.co.th ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)