ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

คนใช้หมึกแท้เท่านั้นที่รู้.. ช้อปหมึกแท้บราเดอร์ แลกรับฟรี!! กระเป๋า Naraya


คนใช้หมึกแท้เท่านั้นที่รู้.. ช้อปขวดน้ำหมึก, ตลับหมึก, ตลับผงหมึก บราเดอร์ที่แอดไวซ์วันนี้

แลกรับฟรี!! กระเป๋า Naraya มูลค่าสูงสุด 890.-

 

      

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

- โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น และต้องลงทะเบียนแลกรับภายในวันที่ 15 ม.ค. 64

- เฉพาะการซื้อขวดหมึก, ตลับหมึก หรือผงหมึก Brother จากแอดไวซ์ พร้อมใบกำกับภาษี

- ลงทะเบียนแลกรับได้ที่เว็บไซต์ http://onlythegenuinewillknow.com/redemption/ 
  
โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องพร้อมแนบภาพถ่ายใบกำกับภาษี

- ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินทอนหรือเงินสดได้