ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.

เอซุสพร้อมสู้ไปด้วยกัน รับส่วนลดและของแถมสุดคุ้ม!!

ASUS พร้อมสู้ไปด้วยกันรับส่วนลดสูงสุด 50,000.- และของแถมรวมมูลค่ากว่า 10,980.-

เพียงลงทะเบียนเมื่อซื้อสินค้า Asus รุ่นที่ร่วรายการ + รับฟรี Windows 10 Home ทุกเครื่อง

11 - 31 ม.ค. 2564

รายละเอียดโปรโมชั่นและลงทะเบียนได้ที่ 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับของแถม

(1) ผู้ลงทะเบียนจะต้องแนบรูปรายละเอียดข้างกล่องสินค้าคู่กับรูปอ้างอิงใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปพร้อมระบุข้อมูลการลงทะเบียนตามจริงให้ครบตามที่กำหนด

(2) สำหรับผู้ที่ทำการซื้อจะต้องทำการซื้อสินค้าและมีข้อมูลใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีเต็มรูป อยู่ในช่วงวันที่ 11 มกราคม - 31 มกราคม 2564 เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนรับของแถม

(3) การลงทะเบียนรับของแถมจะต้องลงทะเบียน ภายในวันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลา 24:00 น. หากเกินวันและเวลาที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ถือว่าเป็นโมฆะทุกกรณี

(4) ของแถม 1 ชุด ต่อ 1 สินค้าที่ร่วมรายการ จำกัดไม่เกิน 3 ชุดต่อท่าน

(5) ของแถมมีจำนวนจำกัด (บริษัทจะถือจากลำดับในการลงทะเบียนรับสิทธิโปรโมชั่นจากในเว็บไซต์เท่านั้น)

(6) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รายละเอียดโปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(7) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ จาก ASUS ได้

(8) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ถือว่าเป็นโมฆะ หากพบว่าเบอร์โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้ หรือข้อมูลที่อยู่และเบอร์ดติดต่อในการส่งไม่ถูกต้อง

(9) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบจากการลงทะเบียน หากตรวจพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนมีเจตนา ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ, ดัดแปลง หรือ แก้ไข ทางบริษัทจะดำเนินคดีกับผู้ลงทะเบียนถึงที่สุด

(10) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีที่ข้อมูลผิดพลาดจากการลงทะเบียน ทางเอซุสจะติดต่อไปยังอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนภายใน 14 วันทำการ หากผู้ลงทะเบียน ไม่มีการตอบกลับเพื่อส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน 7 วัน จะถือว่าสละสิทธิ์ ทันที ทั้งนี้ของแถมทางเอซุสจะทำการจัดส่งไปที่อยู่ตามที่ผู้ลงทะเบียนระบุไว้ภายใน 45 วันทำการ

(11) ของแถมมีจำนวนมีจำนวนจำกัด

(12) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สินค้าของแถมไม่มีการรับประกันทุกกรณี

(13) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

(14) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในยุติกิจกรรมส่งเสริมการขายก่อนกำหนดในกรณีที่ของแถมหมด