Advice
Microsoft Windows*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด
Microsoft Windows
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Windows 10 Home 64 Bit (OEM) KW9-00139 มีสินค้า
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ / DVD
3,580
-
Windows 10 Home 32/64 Bit (FPP) HAJ-00055 มีสินค้า
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ / USB
3,960
-
Windows 10 Pro 64 Bit (OEM) FQC-08929 มีสินค้า
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ / DVD
4,550
-
Windows 10 Pro 32/64 Bit ENG (FPP) HAV-00060
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ / USB
6,330
-