Advice
Microsoft Windows*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด
Microsoft Windows
ชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา ประกัน
Windows 10 Home 64 Bit (OEM) KW9-00139 มีสินค้า
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
3,440
-
Windows 10 Home 32/64 Bit (FPP) KW9-00478 มีสินค้า
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ / USB
3,750
-
Windows 10 Pro 64 Bit (OEM) FQC-08929 มีสินค้า
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
4,690
-
Windows 10 Pro 32/64 Bit ENG (FPP) HAV-00060 มีสินค้า
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
6,550
-
Windows 10 Pro 32/64 Bit ENG (FPP) FQC-08789
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
7,190
-
Windows Server Standard 2016 R2 64 Bit (OEM) P73-07113
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
22,800
-