Advice

    Webcam OKER (177) Black


Webcam OKER (177) Black
Webcam OKER (177) Black
Webcam OKER (177) Black
Webcam OKER (177) Black
Webcam OKER (177) Black

  • ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล
  • สามารถปรับความละเอียดสูงสุดได้ถึง 16ล้านพิกเซลโดยใช้ Software สนับสนุน
  • อัตราส่วนในการแสดงผลของภาพ 60 เฟรมต่อวินาที
  • สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบ USB 1.1 และ USB 2.0
  • อัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน 48 dB

ราคา 550 บาท ประกัน 1Y เงื่อนไขการรับประกัน


  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ OKER
Webcam OKER (386) Black
Webcam OKER (386) Black
ราคา 790 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
OKERWebcam OKER (A455) Black
Webcam OKER (A455) Black
ราคา 890 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
OKER