Advice

  Motorized Screen Gygar (120


Motorized Screen Gygar (120
Motorized Screen Gygar (120
Motorized Screen Gygar (120
Motorized Screen Gygar (120
Motorized Screen Gygar (120

GYGAR Motorized Screen

 • เป็นจอรับภาพแบบควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้เสียงเงียบ และเคลื่อนตัวราบเรียบ
 • มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิดที่สามารถควบคุมการเลื่อนจอขึ้นลงได้ทุกตำแหน่งและหยุดอัตโนมัติเมื่อเลื่อนขึ้นสุด-ลงสุด
 • มีสวิทช์ควบคุม การขึ้นลงของจอภาพได้ (POSITION CONTROL SWITCH)เพื่อควบคุมการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง
 • เนื้อจอสีขาว ( Matt White )ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาด ป้องกันการติกไฟและสามารถทำความสะอาดได้ และมีขนาดจอไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว (เส้นทะแยงมุม)หรือดีกว่า
 • กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบยึดกับผนังหรือแขวนเพดานได้
 • มีสวิตช์ควบคุมแบบมีสายใช้งานร่วมกับรีโมทแบบไร้สาย( รีโมทมี 2 ชนิด คือ IR(Infared Reciever)หรือ ชนิด RF (Radio frequency )โดยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอุปกรณ์เสริม )
 • ตัวรับสัญญาณไร้สายทั้งแบบ IR(Infared Reciever) และ RF (Radio frequency ) มีตัวรับสัญญาณอยู่ในกล่องเดียวกัน
 • สามารถใช้ไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz
 • มีการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายระบุชื่องานที่จะเสนอราคา
 • บริษัทผู้นำเข้าต้องมีศูนย์บริการครอบคลุมไม่น้อยกว่า 5 สาขา ภายใต้ชื่อบริษัทฯเดียวกัน เพื่อเป็นการรับประกันสินค้าและบริการ
 • สินค้าได้รับมาตฐาน CE
   

ราคา 5,500 บาท ประกัน 1Y เงื่อนไขการรับประกัน


 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ Gygar
Tripod Screen Gygar (100'') 4:3
Tripod Screen Gygar (100'') 4:3
ราคา 3,490 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันTripod Screen Gygar (70x70)
Tripod Screen Gygar (70x70)
ราคา 1,900 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันTripod Screen Gygar (120'') 4:3
Tripod Screen Gygar (120'') 4:3
ราคา 5,400 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันWall Screen Gygar (70x70)
Wall Screen Gygar (70x70)
ราคา 990 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน