Advice

    Cable S-VGA M/M (1.8M) GLINK


Cable S-VGA M/M (1.8M) GLINK
Cable S-VGA M/M (1.8M) GLINK
Cable S-VGA M/M (1.8M) GLINK

Cable DP S-VGA M/M (1.8m) 

  • สายส่งสัญญาณภาพสู่จอ VGA (M/M)
  • ความยาวของสายประมาณ 1.8 เมตร

ราคา 150 บาท ประกัน 1Y เงื่อนไขการรับประกัน
คำค้นหา : cable , เคเบิ้ล , VGA , M/M , 1.8M , Glink
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ Glink
Cable Sound PC TO SPK M/M (5M)
Cable Sound PC TO SPK M/M (5M)
ราคา 75 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันCable Sound PC TO SPK M/M 1:2 (1.8M)
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2 (1.8M)
ราคา 60 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันCable Sound PC TO SPK M/M 1:2 (1.8M) Gold
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2 (1.8M) Gold
ราคา 70 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันCable Sound PC TO SPK M/M 1:2 (3M) Gold
Cable Sound PC TO SPK M/M 1:2 (3M) Gold
ราคา 70 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน