Advice

กระดาษต่อเนื่องเคมี เจนเนอรัล ไม่มีเส้น 9x5.5 (3ชั้น) 3 สี 1 000ชุด/กล่อง


  กระดาษต่อเนื่องเคมี เจนเนอรัล ไม่มีเส้น 9x5.5 (3ชั้น) 3 สี 1 000ชุด/กล่อง


กระดาษต่อเนื่องเคมี เจนเนอรัล ไม่มีเส้น 9x5.5 (3ชั้น) 3 สี 1 000ชุด/กล่อง

 • เนื้อกระดาษเคมี คุณภาพดี ให้ตัวอักษรบนสำเนาคมเข้ม ชัดเจน
 • ไร้เส้นบรรทัด รองรับแบบฟอร์มที่ออกแบบเองหรือโดยองค์กร
 • ปรุฉีกง่าย รูหนามเตยด้านข้างตรง ทำให้ไม่ติดเครื่องพิมพ์
 • เหมาะสำหรับพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี
 • ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ระบบ Dot Matrix (หัวเข็มกระแทก)
 • กระดาษต่อเนื่องแบบ : แนวตั้ง
 • ชนิด : เคมี/ไม่มีเส้น
 • จำนวนชั้น : 3 ชั้น
 • สี : 

          - ชั้นที่ 1 สีขาว
          - ชั้นที่ 2 สีเหลือง
          - ชั้นที่ 3 สีชมพู

 • กระดาษหนา : 

          - ชั้นที่ 1-2 50 แกรม 
          - ชั้นที่ 3 54 แกรม

 • ขนาดกระดาษ (กว้าง x ยาว) : 9 x 5.5 นิ้ว
 • บรรจุ 1000 ชุด/กล่อง
 • จำนวน 1 กล่อง

คำแนะนำและข้อควรระวัง

 • ควรเก็บไว้ในที่มิดชิดและแห้ง

ราคา 650 บาท ประกัน - เงื่อนไขการรับประกัน


 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ GNR
กระดาษต่อเนื่องเคมี เจนเนอรัล ไม่มีเส้น 9x11 (3ชั้น) 3 สี 500ชุด/กล่อง
กระดาษต่อเนื่องเคมี เจนเนอรัล ไม่มีเส้น 9x11 (3ชั้น) 3 สี 500ชุด/กล่อง
ราคา 630 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันกระดาษต่อเนื่องเคมี เจนเนอรัล ไม่มีเส้น 9x11 (5ชั้น) 5 สี 500ชุด/กล่อง
กระดาษต่อเนื่องเคมี เจนเนอรัล ไม่มีเส้น 9x11 (5ชั้น) 5 สี 500ชุด/กล่อง
ราคา 1,030 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันกระดาษต่อเนื่องเคมี เจนเนอรัล ไม่มีเส้น 9x11 (2ชั้น) 2 สี 1,000ชุด/กล่อง
กระดาษต่อเนื่องเคมี เจนเนอรัล ไม่มีเส้น 9x11 (2ชั้น) 2 สี 1,000ชุด/กล่อง
ราคา 630 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันกระดาษต่อเนื่องเคมี เจนเนอรัล ไม่มีเส้น 9x11 (4ชั้น) 4 สี 500ชุด/กล่อง
กระดาษต่อเนื่องเคมี เจนเนอรัล ไม่มีเส้น 9x11 (4ชั้น) 4 สี 500ชุด/กล่อง
ราคา 850 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน