Advice
  • มีให้เลือก 2 สี คือ สีขาวงาช้างเก๋ไก๋และสีดำลึกลับ
  • การออกแบบแถบที่เป็นเอกลักษณ์
  • มีรูร้อยสายในตัวทำให้ติดตั้งได้ง่าย
  • เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

สินค้าหมด

เลือก สีคำค้นหา : Apacer , Flash Drive , แฟลชไดร์ , 16GB , USB 2.0 , AH333
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า