Advice

Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506G) Glass


    Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506G) Glass


Rack Cabinet 6U (50 cm.) LINK (CW2-60506G) Glass

ราคา 2,690 บาท ประกัน L/T เงื่อนไขการรับประกัน
คำค้นหา : Rack , Cabinet , 6U , 50 cm , LINK , CW2-60506G , Glass
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ LINK
Rack For Server 6U (60 cm.) GERMANY (G1-60606) Wall Rack
Rack For Server 6U (60 cm.) GERMANY (G1-60606) Wall Rack
Free เสื้อ POLO Link มูลค่า 590 บาท
ราคา 3,080 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันRack For Server 9U (60 cm.) GERMANY (G1-60609) Wall Rack
Rack For Server 9U (60 cm.) GERMANY (G1-60609) Wall Rack
Free เสื้อ POLO Link มูลค่า 590 บาท
ราคา 3,400 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันRack For Server 12U (60 cm.) GERMANY (G1-60612) Wall Rack 1
Rack For Server 12U (60 cm.) GERMANY (G1-60612) Wall Rack 1
Free เสื้อ POLO Link มูลค่า 590 บาท
ราคา 4,150 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันRack For Server 6U (40 cm.) GERMANY (G1-60406) Wall Rack
Rack For Server 6U (40 cm.) GERMANY (G1-60406) Wall Rack
Free เสื้อ POLO Link มูลค่า 590 บาท
ราคา 2,450 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน