Advice
  • โครงสร้าง SGCC เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบสังกะสีด้วยความร้อน
  • วงจรกรองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าป้องกันการรบกวน
  • วงจรทำให้จ่ายไฟเรียบช่วยยืดอายุอุปกรณ์ภายใน

สินค้าหมด
คำค้นหา : GVIEW , Case , เคส , Micro ATX , Mini ITX , C3-10
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า