Advice

    Chip N13P-GL-A1 (Grade A)


Chip N13P-GL-A1 (Grade A)
Chip N13P-GL-A1 (Grade A)

ราคา 1,000 บาท ประกัน - เงื่อนไขการรับประกัน
คำค้นหา : IC , N13P-GL-A1
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ No Brand
Chip TPS 51125
Chip TPS 51125
ราคา 35 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันChip UP1589Q /PWM3V-5V
Chip UP1589Q /PWM3V-5V
ราคา 100 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันChip SY8208BQNC
Chip SY8208BQNC
ราคา 95 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันChip ISL88731CHRTZ
Chip ISL88731CHRTZ
ราคา 35 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน