Advice
  • โอนถ่ายข้อมูลได้สะดวกในสายเส้นเดียว
  • หุ้มด้วยซิลิโคนใส ง่ายต่อการจัดเก็บ ทำให้สายไม่พันกัน
  • มาตรฐาน USB 2. A ชาร์จไวและเร็ว
  • ความยาวมาตรฐาน 1 เมตร

สินค้าหมด
คำค้นหา : DOPO , Cable Charger , iPhone , Lightning , D-Q6
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า