Advice
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Matte White
 • Ratio 4:3
 • ขอบจอสีดำ
 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ขึ้นลง และม้วนเก็บ
 • ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถหมุนย้อนกลับได้
 • มอเตอร์ไฟฟ้าหยุดอัตโนมัติ เมื่อขึ้นสูงสุด และลงต่ำสุด
 • มีสวิทซ์ควบคุมการทำงานเพื่อขึ้นลงหรือหยุดภาพได้อัตโนมัติ
 • เนื้อจอสีขาว ทำจาก Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำ
 • ทนความร้อน, ป้องกันการติดไฟ, ทนต่อการฉีกขาด
 • สามารถทำความสะอาดในตัวได้

สินค้าหมด


 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า