Advice

SMARTHOME PROMPTEC#WIFI Sound Sensor PT-08


    shock priceWIFI Sound Sensor PT-08

  • เซ็นเซอร์ตรวจจับเสียง และ เเจ้งเตือนไปยังมือถือ
  • ปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายตำแหน่งการใช้งานได้สะดวก
  • มีปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉินบนตัวตรวจจับเสียง

สินค้าหมด
คำค้นหา : SMARTHOME , PROMPTEC , WIFI , Sound , Sensor , PT-08
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า