Advice

HANGER VERTEX LHG-08 (Size 53-83cm) Black


    HANGER VERTEX LHG-08 (Size 53-83cm) Black


HANGER VERTEX LHG-08 (Size 53-83cm) Black
HANGER VERTEX LHG-08 (Size 53-83cm) Black

  • ขาแขวนโปรเจคเตอร์สำหรับยึดโปรเจคเตอร์กับเพดาน
  • ความยาว 46 ซ.ม. ปรับความยาวได้สูงสุด 83 ซ.ม.
  • รองรับขาต่อเพิ่มความยาว (Extension Tube) แบบ 70 ซม. (ความยาว 123-153 ซม.) และ 120 ซม. (ความยาว 172-203 ซม.)
  • สามารถปรับก้ม, เงยหรือเอียงซ้าย, ขวาได้
  • รับน้ำหนักได้ประมาณ 13.6 กิโลกรัม

ราคา 690 บาท ประกัน - เงื่อนไขการรับประกัน

**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน

  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ VERTEX
Laser Pointer Logitech R800
Laser Pointer Logitech R800
ราคา 2,580 บาท
logitechLaser Pointer Logitech R400
Laser Pointer Logitech R400
ราคา 980 บาท
logitechHANGER Gygar PC (43-65cm) White
HANGER Gygar PC (43-65cm) White
ราคา 470 บาทLaser Pointer OKER P002 Red
Laser Pointer OKER P002 Red
ราคา 590 บาท
OKER