Advice

ขาแขวน TV/Plasma 26" to 55" แบบปรับไม่ได้


    ขาแขวน TV/Plasma 26


ขาแขวน TV/Plasma 26
ขาแขวน TV/Plasma 26

  • จอ LCD (จอแบน)  : Bracket สำหรับจอ LCD ขนาด 26" ถึง 55"
  • แบบปรับไม่ได้

ราคา 190 บาท ประกัน - เงื่อนไขการรับประกัน
คำค้นหา : ขาแขวน , TV , Plasma , 26'' to 55''
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ No Brand
ขาแขวน TV/Plasma 32'' to 60''
ขาแขวน TV/Plasma 32'' to 60''
ราคา 400 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน