Advice

  shock priceปลั๊กไฟ 4สวิตซ์ 4ช่อง สายยาว 5เมตร

สำหรับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิคส์ ที่ใช้ในอาคาร, บ้านเรือน, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, เครื่องใช้สำนักงาน, เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้น

 • โครงภายในทำจากทองเหลือง ลดความเสี่ยงจากไฟไหม้
 • รูเต้าเสียบมีม่านม่านนิรภัยป้องกันการแหย่นิ้ว
 • เต้ารับ มีความแน่นเวลาเสียบไม่หลวม-คลอน
 • สายไฟมาตรฐาน 3 เส้นภายใน พร้อมสายกราวด์จริง
 • เต้าเสียบอายุการใช้งาน 5,000 รอบ
 • สวิตช์ เปิด/ปิด อายุการใช้งาน 10,000 รอบ สวิตซ์ทำจากเงินแท้
 • วัสดุทนไฟ ทนความร้อนได้ถึง 750 องศาเซลเซียส
 • มีวงจรตัดไฟป้องกันการใช้ไฟเกิน
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก มอก.

สินค้าหมด


 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า