Advice

NAS QNAP (TS-228A, Without HDD.)

TS-228A
QTS-Linux combo quad-core NAS

  • CPU : Realtek RTD1295 quad-core 1.4GHz processor
  • RAM : 1GB DDR4
  • HDD : 2 x Bay (No HDD)
  • LAN : 1 x Gigabit
  • USB : 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

สินค้าหมด
คำค้นหา : NAS , QNAP , TS-228A , Without , HDD , 2 Bay , Gigabit , 1GB
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า