Advice

NAS QNAP (TS-332X-2G, Without HDD.)

TS-332X
Budget-friendly 10GbE NAS: A 3-bay NAS with three M.2 SSD slots, supporting RAID 5 for balancing capacity, performance, and protection

  • CPU : AnnapurnaLabs Alpine AL-324 64-bit ARM® Cortex-A57 quad-core 1.7GHz
  • RAM : 2GB DDR4
  • HDD : 3 x Bay (No HDD)
  • SSD : 3 x M.2 Slot
  • LAN : 2 x Gigabit
  • SFP+ : 1 x 10GbE
  • USB : 3 x USB 3.0

สินค้าหมด
คำค้นหา : NAS , QNAP , TS-332X-2G , Gigabit , 3 Bay , SFP , M2 , SSD
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า