Advice

    Projector acer P6200S


Projector acer P6200S
Projector acer P6200S
Projector acer P6200S
Projector acer P6200S
Projector acer P6200S

P6200S Projection in a professional way

  • ความสว่าง : 5,000 ANSI Lumens
  • ความละเอียด : 1024 x 768 (XGA)
  • ค่า Contrast : 20,000:1
  • ขนาดภาพ : 30-300 นิ้ว

ราคา 37,900 บาท ประกัน 2Y เงื่อนไขการรับประกัน

**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน

  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ Acer
Projector acer X1226H
Projector acer X1226H
ราคา 16,500 บาท
AcerProjector acer X1326WH
Projector acer X1326WH
ราคา 18,900 บาท
AcerProjector acer P1150
Projector acer P1150
ราคา 10,500 บาท
AcerProjector acer P1250
Projector acer P1250
ราคา 13,900 บาท
Acer