Advice

รางไฟชนิด 6 Outlet GERMANY (G7-00006B)


    รางไฟชนิด 6 Outlet GERMANY (G7-00006B)


รางไฟชนิด 6 Outlet GERMANY (G7-00006B)
รางไฟชนิด 6 Outlet GERMANY (G7-00006B)
รางไฟชนิด 6 Outlet GERMANY (G7-00006B)
รางไฟชนิด 6 Outlet GERMANY (G7-00006B)

  • รางไฟขนาด 15 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (line suppression), อุปกรณ์ตัดกระแ่สไฟเกิน (over voltage) และป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (short circuit)
  • รางไฟประกอบด้วยสายไฟ 3x14 AWG (2.68 mm²) ความยาว 3 เมตรพร้อมขั้วต่อตัวผู้ (Plug) แบบ USA เชื่อมติดแน่นกับตัวสายและยึดติดกับกล่องรางไฟด้วยร่อง PVC ที่หล่อติดมากับสายไฟเพื่อป้องกันสายไฟหลุดจากรางไฟ
  • เต้ารับ (socket/outlet) แบบยูนิเวอร์แซลที่เสียบได้ทั้งขากลมและขาแบน พร้อมขากาวน์
  • รางไฟทำจากเหล็ก Electro-Galvanize พ่นเคลือบสีดำ, สวิตซ์มีแสงสว่างเวลาเปิด และอิเล็คทรอนิคส์เซอร์กิตเบรคเกอร์ขนาด 15 แอมป์
  • ประกอบและจัดจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก./ISO 9001 : 2000

ราคา 870 บาท ประกัน 1Y เงื่อนไขการรับประกัน


  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ GERMANY
Patch Panel 24 port CAT5e LINK (US-3024)
Patch Panel 24 port CAT5e LINK (US-3024)
ราคา 1,750 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
LINKShelf For Case Server Deep 25 cm. GERMANY (G7-01025) Fix
Shelf For Case Server Deep 25 cm. GERMANY (G7-01025) Fix
ราคา 275 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันพัดลมคู่ 4 นิ้ว GERMANY (G7-05002)
พัดลมคู่ 4 นิ้ว GERMANY (G7-05002)
ราคา 990 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันShelf For Case Server Deep 48 cm. GERMANY (G7-02045) Fix
Shelf For Case Server Deep 48 cm. GERMANY (G7-02045) Fix
ราคา 500 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน