Advice
 • High Quality ช่องเสียบคุณภาพ มอก.2432-2555
 • Overload Protection Saffty 100%
 • ผลิตจากวัสดุที่ไม่ลามไฟ (Fire resistant ABS) ช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจสูญเสียทรัพย์สินได้
 • 3 Outlets safety shutter 3 เต้ารับแบบมีม่านนิรภัย
 • 2 USB Port สำหรับชาร์จไฟอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และ ง่ายดาย
 • LED Indicator : มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน
 • Individual switch On-Off สวิตช์ เปืด-ปิด แบบแยกเต้ารับ
 • รางปลั๊กไฟ ลูมิล่า ช่วยต่อความยาวสายไฟ หรือพ่วงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ความปลอดภัยใช้งานทนทาน 
 • ใช้ต่อความยาวสายไฟ หรือต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 
 • ใช้ได้กับปลั๊กไฟ 2ขา และ 3ขา 
 • วัสดุผลิตสายไฟทำจาก VCT 
 • วัสดุผลิตรางปลั๊กไฟทำจากพลาสติก PC-ABS ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ลามไฟ 
 • มีสวิตช์ไฟควบคุมการเปิด/ปิด ช่วยให้ประหยัดไฟและปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น 
 • มีระบบ OVERLOAD PROTECTION

สินค้าหมด


 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า