Advice
ราคา

ต่ำสุด สูงสุด


หมวดที่แสดง
Smart Home*ราคายังไม่รวมค่าขนส่งต่างจังหวัด

Smart Plug
Wi-Fi Smart Plug TP-LINK (Tapo P100)
Wi-Fi Smart Plug TP-LINK (Tapo P100)
Wi-Fi Smart Plug
ราคา 299 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันWi-Fi Smart Plug TP-LINK (HS105)
Wi-Fi Smart Plug TP-LINK (HS105)
Wi-Fi Smart Plug / สำหรับควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทปลั๊ก
ราคา 660 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันSwitch Philips Hue DIM Switch APR
Switch Philips Hue DIM Switch APR
1 x CR2450 / 2400 - 2483.5 MHz / 50000 clicks
ราคา 840 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Philipsไฟเส้น Philips COL Lightstrip Plus APR Ext Lightstrips
ไฟเส้น Philips COL Lightstrip Plus APR Ext Lightstrips
11.5 W / 220 V - 240 V
ราคา 1,090 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Philipsหลอดไฟ Philips Hue 10W A60 E27 APR
หลอดไฟ Philips Hue 10W A60 E27 APR
10W / 220V-240V / การใช้งาน 25 000 ชั่วโมง
ราคา 1,690 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
PhilipsBridge Philips Hue ID/TH
Bridge Philips Hue ID/TH
2400-2483.5 MHz / 250mA max / 100?240 V AC / 50?60Hz
ราคา 1,890 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Philipsไฟเส้น Philips COL Lightstrip Plus APR Base Lightstrips
ไฟเส้น Philips COL Lightstrip Plus APR Base Lightstrips
22W / 50-60 Hz ช่วง 220V - 240V / การใช้งาน 20 000 ชั่วโมง
ราคา 2,990 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Philipsโคมไฟ Philips Hue Go White
โคมไฟ Philips Hue Go White
28W / 100V-240V / การใช้งาน 20 000 ชั่วโมง
ราคา 3,290 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Philipsหลอดไฟ Philips Hue 10W A60 E27 3Set ID/TH
หลอดไฟ Philips Hue 10W A60 E27 3Set ID/TH
10W / 2000K-6500K +16 / การใช้งาน 25 000 ชั่วโมง
ราคา 6,990 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Philips