Advice

    PSU OKER 650W.


PSU OKER 650W.
PSU OKER 650W.
PSU OKER 650W.
PSU OKER 650W.
PSU OKER 650W.

  • Support intel core 2 duo and AMD phenom CPU
  • Complies with ATX ver 2.03 and ATX 12V ver1.1
  • Protection circuits for inrush current, over current and over temperature

ราคา 540 บาท ประกัน 1Y เงื่อนไขการรับประกัน
คำค้นหา : OKER , Power Supply , พาว์เวอร์ , 650W , EB-650
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ Oker
PSU DTECH PW032 550W.
PSU DTECH PW032 550W.
ราคา 380 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันPSU DTECH PW029 450W. (B/P)
PSU DTECH PW029 450W. (B/P)
ราคา 330 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันPSU OKER 480W.
PSU OKER 480W.
ราคา 360 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
OkerPSU OKER 500W. Mini
PSU OKER 500W. Mini
ราคา 420 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Oker