Advice

    PSU mini PW053 DTECH 450w.


PSU mini PW053 DTECH 450w.
PSU mini PW053 DTECH 450w.
PSU mini PW053 DTECH 450w.
PSU mini PW053 DTECH 450w.

  • จ่ายไฟเต็มกระแสไม่กระตุก 
  • ระบายความร้อนได้ดี
  • ตัวกล่องผลิตจากโลหะคุณภาพ 
  • มีความแข็งแรงทนทานสูง

ราคา 495 บาท ประกัน 1Y เงื่อนไขการรับประกัน
คำค้นหา : DTECH , Power Supply , PSU , พาว์เวอร์ , 450W , Mini , PW05
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ DTECH
PSU DTECH PW032 550W.
PSU DTECH PW032 550W.
ราคา 380 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันPSU DTECH PW029 450W. (B/P)
PSU DTECH PW029 450W. (B/P)
ราคา 330 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันPSU OKER 480W.
PSU OKER 480W.
ราคา 360 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
OkerPSU OKER 650W.
PSU OKER 650W.
ราคา 540 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Oker