Advice

    PSU (80+ Bronze) DTECH PW022A 750W.


PSU (80+ Bronze) DTECH PW022A 750W.
PSU (80+ Bronze) DTECH PW022A 750W.
PSU (80+ Bronze) DTECH PW022A 750W.
PSU (80+ Bronze) DTECH PW022A 750W.
PSU (80+ Bronze) DTECH PW022A 750W.

  • 750 WATT / 80 PLUS BRONZE

ราคา 1,690 บาท ประกัน 3Y เงื่อนไขการรับประกัน
คำค้นหา : Dtech , Power Supply , PSU , พาว์เวอร์ , 80+ , 80 PLUS , Bronze , 750W , PW022A
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ DTECH
PSU (80+ Bronze) SEASONIC M12II 850W.
PSU (80+ Bronze) SEASONIC M12II 850W.
ราคา 3,990 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันPSU (80+ Bronze) ThermalTake Smart Pro RGB 750w.
PSU (80+ Bronze) ThermalTake Smart Pro RGB 750w.
ราคา 3,550 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันPSU (80+ Bronze) COOLERMASTER MasterWatt 750W.
PSU (80+ Bronze) COOLERMASTER MasterWatt 750W.
ราคา 2,990 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
COOLERMASTERPSU (80+ Bronze) AeroCool LUX 750W. RGB
PSU (80+ Bronze) AeroCool LUX 750W. RGB
ราคา 1,990 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน