Advice

    PSU (80+ Bronze) DTECH PW023A 650W.


PSU (80+ Bronze) DTECH PW023A 650W.
PSU (80+ Bronze) DTECH PW023A 650W.
PSU (80+ Bronze) DTECH PW023A 650W.
PSU (80+ Bronze) DTECH PW023A 650W.
PSU (80+ Bronze) DTECH PW023A 650W.

  • 650 WATT / 80 PLUS BRONZE

ราคา 1,490 บาท ประกัน 3Y เงื่อนไขการรับประกัน
คำค้นหา : Dtech , Power Supply , PSU , พาว์เวอร์ , 80+ , 80 PLUS , Bronze , 850W , PW023
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ DTECH
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Winner 650W.
PSU (80+ Bronze) ITSONAS Winner 650W.
ราคา 1,860 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
ITSONASPSU (80+ Bronze) RAIDMAX RX-600AF (600W.)
PSU (80+ Bronze) RAIDMAX RX-600AF (600W.)
ราคา 1,690 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันPSU (80+ Bronze) RAIDMAX RX-700AC (700W.)
PSU (80+ Bronze) RAIDMAX RX-700AC (700W.)
ราคา 2,020 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันPSU (80+ Bronze) RAIDMAX Cobra (600W.)
PSU (80+ Bronze) RAIDMAX Cobra (600W.)
ราคา 1,950 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน