Advice

    (1150) AFOX IH81-MA5


(1150) AFOX IH81-MA5
(1150) AFOX IH81-MA5
(1150) AFOX IH81-MA5
(1150) AFOX IH81-MA5
(1150) AFOX IH81-MA5

ราคา 1,290 บาท ประกัน 3Y เงื่อนไขการรับประกัน


  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ AFOX
(1155) GIGABYTE GA-H61M-DS2 R2
(1155) GIGABYTE GA-H61M-DS2 R2
ราคา 1,825 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
GIGABYTE(1150) GIGABYTE GA-H81M-DS2
(1150) GIGABYTE GA-H81M-DS2
ราคา 1,510 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
GIGABYTE(1150) MSI H81M-E33
(1150) MSI H81M-E33
ราคา 1,420 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
MSI(1156) INTEL P55-LC (LOW END BRAND)
(1156) INTEL P55-LC (LOW END BRAND)
ราคา 1,290 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน