Advice

    (775) AFOX IG41-MA7


(775) AFOX IG41-MA7
(775) AFOX IG41-MA7
(775) AFOX IG41-MA7
(775) AFOX IG41-MA7
(775) AFOX IG41-MA7

ราคา 1,360 บาท ประกัน 3Y เงื่อนไขการรับประกัน


  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ AFOX
(775) ASROCK G41M-VS3 R2.0
(775) ASROCK G41M-VS3 R2.0
ราคา 2,170 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
ASROCK(775) INTEL G41-D3C (Low end Brand)
(775) INTEL G41-D3C (Low end Brand)
ราคา 1,320 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน(775) ASROCK G41C-GS R2.0
(775) ASROCK G41C-GS R2.0
ราคา 2,190 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
ASROCK(775) INTEL G31LMS (Low end Brand)
(775) INTEL G31LMS (Low end Brand)
ราคา 1,140 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน