Advice

EPSON LQ-630 (ประกันศูนย์)


  EPSON LQ-630 (ประกันศูนย์)


EPSON LQ-630 (ประกันศูนย์)
EPSON LQ-630 (ประกันศูนย์)

 • เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์แคร่สั้น จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์
 • ความเร็วในการพิมพ์ 360 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 12 ตัวอักษร/นิ้ว)
 • พิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
 • ทิศทางการป้อนกระดาษ ได้ทั้งต่อเนื่อง และครั้งละแผ่น จากด้านหน้า ออกด้านหน้า
 • ง่าย สะดวก เพียงเชื่อมต่อผ่านพอร์ต Parallel & USB
 • ใช้ Ribbon S015582 ตลับผ้าหมึกแท้เอปสันช่วยยืดอายุให้พรินเตอร์คุณ
 • หน่วยความจำ 32 KB

ราคา 10,900 บาท ประกัน 1Y เงื่อนไขการรับประกัน

**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน

 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ EPSON
EPSON LQ-2190 (ประกันศูนย์)
EPSON LQ-2190 (ประกันศูนย์)
ราคา 30,900 บาท
EPSONEPSON LQ-310 (ประกันศูนย์)
EPSON LQ-310 (ประกันศูนย์)
ราคา 7,290 บาท
EpsonEPSON LQ-590II (ประกันศูนย์)
EPSON LQ-590II (ประกันศูนย์)
ราคา 19,900 บาท
EPSONEPSON LQ-2090ll (ประกันศูนย์)
EPSON LQ-2090ll (ประกันศูนย์)
ราคา 23,900 บาท
EPSON