Advice

Controller Analog (Play2) OKER (U-709) IMAC Red


  Controller Analog (Play2) OKER (U-709) IMAC Red


Controller Analog (Play2) OKER (U-709) IMAC Red

 • ตัวควบคุมอนาล็อกทั้ง 2 อันสามารถ ใช้งานได้เฉพาะเกมส์คอนโซล
 • โปรดอ่าน คู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานเพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นี้
 • หน้าที่การทำงานของแต่ละปุ่มอาจจะมีการแยก โปรแกรมในการใช้งาน หมายถึงขึ้นอยู่กับแต่ละเกมส์ของผู้ผลิต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก คู่มือ
 • มีการใช้ดินเหนียวชนิดพิเศษที่มีสีขาวเพิ่มเข้า ไปในแผงควบคุมเพื่อความปลอดภัยในการเชื่อมต่อสำหรับการควบคุมการใช้งานอนาล็อกทั้ง 2 อัน
 • อย่าเก็บไว้ในที่ที่มีอุณภูมิสูงมีความชื้นสูง หรือถูกแสงแดดโดยตรง ควรเก็บไว้ในที่มีสภาพแวดล้อมระหว่าง 5-35 องศา เซลเซียสหรือ 41-95 องศา ฟาเรนไฮร์
 • ระวังอย่าให้ของเหลวหรือพวกฝุ่นละอองเข้าไปใน ตัวควบคุมอนาล็อกทั้ง 2
 • ห้ามวางของ หนักไว้บนตัวควบคุมอนาล็อกทั้ง 2
 • ห้ามถอดตัว ควบคุมอนาล็อกทั้ง 2
 • ห้ามบิดหรือดึงสายโดยเด็ดขาด
 • อย่าโยน วาง หรือทำให้ตัวควบคุมอนาล็อกทั้ง 2 เกิดการกระแทก
 • สนับสนับสนุนการเชื่อมต่อบนเครื่อง PSII

ราคา 140 บาท ประกัน 1Y เงื่อนไขการรับประกัน




 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า