Advice

    Enclosure 2.5


Enclosure 2.5
Enclosure 2.5
Enclosure 2.5
Enclosure 2.5
Enclosure 2.5

  • USB 3.0 / SATA / 2.5"

ราคา 260 บาท ประกัน 1Y เงื่อนไขการรับประกัน
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ Android TV Box/Stick
Enclosure 2.5'' SATA OEM S2517,USB3.0 (Black)
Enclosure 2.5'' SATA OEM S2517,USB3.0 (Black)
ราคา 260 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันEnclosure 2.5'' SATA OEM S2517,USB3.0 (Silver)
Enclosure 2.5'' SATA OEM S2517,USB3.0 (Silver)
ราคา 260 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันEnclosure 2.5'' SATA OEM S2517,USB3.0 (Red)
Enclosure 2.5'' SATA OEM S2517,USB3.0 (Red)
ราคา 260 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันEnclosure 2.5'' SATA OEM S2512,USB3.0 (Pink)
Enclosure 2.5'' SATA OEM S2512,USB3.0 (Pink)
ราคา 260 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน