Advice

    HP 564XL M


HP 564XL M

For HP :

  • Photosmart : B109 / B110 / B209 / B210 / C309 / C310 / C410 / C510 / C5380 / D5400 / C6300 / D7500 / B8550 / B8850

ราคา 715 บาท ประกัน - เงื่อนไขการรับประกัน


  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ HP
HP 21A BK
HP 21A BK
ราคา 655 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
HPHP 22A COL
HP 22A COL
ราคา 765 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
HPHP 60 BK (CC640WA)
HP 60 BK (CC640WA)
ราคา 630 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
HPHP 60 COL (CC643WA)
HP 60 COL (CC643WA)
ราคา 750 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
HP