Advice

    Enclosure 2.5


Enclosure 2.5
Enclosure 2.5
Enclosure 2.5
Enclosure 2.5
Enclosure 2.5

  • USB 2.0 / SATA / 2.5"

ราคา 170 บาท ประกัน 1Y เงื่อนไขการรับประกัน
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ OKER
Enclosure 2.5'' SATA OKER 2526,USB2 (White)
Enclosure 2.5'' SATA OKER 2526,USB2 (White)
ราคา 170 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
OKEREnclosure 2.5'' SATA Magictech MT-23 (Black)
Enclosure 2.5'' SATA Magictech MT-23 (Black)
ราคา 215 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันEnclosure 2.5'' SATA Magictech MT-23 (Red)
Enclosure 2.5'' SATA Magictech MT-23 (Red)
ราคา 215 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันEnclosure 2.5'' SATA Magictech MT-23 (Blue)
Enclosure 2.5'' SATA Magictech MT-23 (Blue)
ราคา 215 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน