Advice

  shock price • สนับสนุนการเชื่อมต่อ USB(USB 1.0 หรือ  USB 2.0) แบบ Plag & Play
 • สามารถใช้ได้กับระบบ Windows 98/2000/ME/XP/VISTA
 • สนับสนุน DirectX 7.0 หรือเวอร์ชั่นที่สูงกว่า
 • สนับสนุนฟังก์ชั่นการตอบสนองผู้ใช้ของเกมส์
 • มีการดัดแปลงให้มีการเลียนแบบการควบคุมการทำงานด้วยโหมด arbitrarily
 • มี 12 ฟังก์ชั่นในการตอบสนองการเล่นเกมส์ของคุณ
 • ออกแบบรูปร่างมาเป็นพิเศษให้ความรู้สึกสบาย

สินค้าหมด
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า