Advice

  Controller Analog OKER (U-707) IMAC Blue


Controller Analog OKER (U-707) IMAC Blue
Controller Analog OKER (U-707) IMAC Blue
Controller Analog OKER (U-707) IMAC Blue
Controller Analog OKER (U-707) IMAC Blue
Controller Analog OKER (U-707) IMAC Blue

 • สนับสนุนการเชื่อมต่อ USB(USB 1.0 หรือ  USB 2.0) แบบ Plag & Play
 • สามารถใช้ได้กับระบบ Windows 98/2000/ME/XP/VISTA
 • สนับสนุน DirectX 7.0 หรือเวอร์ชั่นที่สูงกว่า
 • สนับสนุนฟังก์ชั่นการตอบสนองผู้ใช้ของเกมส์
 • มีการดัดแปลงให้มีการเลียนแบบการควบคุมการทำงานด้วยโหมด arbitrarily
 • มี 12 ฟังก์ชั่นในการตอบสนองการเล่นเกมส์ของคุณ
 • ออกแบบรูปร่างมาเป็นพิเศษให้ความรู้สึกสบาย

ราคา 150 บาท ประกัน 1Y เงื่อนไขการรับประกัน
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ OKER
Controller Analog OKER (U-918) คละสี
Controller Analog OKER (U-918) คละสี
ราคา 180 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
okerController Analog NUBWO (NJ-35) Smash Black
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Black
ราคา 260 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
NUBWOController Analog Neolution E-Sport Midas Gen 2
Controller Analog Neolution E-Sport Midas Gen 2
ราคา 450 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วันController Analog NUBWO (NJ-29) Black
Controller Analog NUBWO (NJ-29) Black
ราคา 420 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
NUBWO