Advice

    Controller Analog OKER (U-306) Black


Controller Analog OKER (U-306) Black
Controller Analog OKER (U-306) Black
Controller Analog OKER (U-306) Black
Controller Analog OKER (U-306) Black
Controller Analog OKER (U-306) Black

PC & XBOX360

  • สนับสนุน x-input ทำให้ใช้เล่นกับเกมส์ใหม่ๆได้สะดวก เช่น fifa
  • สนับสนุนการเชื่อมต่อ USB (USB 1.0 หรือ USB 2.0) แบบ Plag & Play
  • Dual Vibration feedback

ราคา 380 บาท ประกัน 1Y เงื่อนไขการรับประกัน
คำค้นหา : JoyStick , Analog , OKER , U-306
  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ OKER
Controller Analog OKER (U-918) คละสี
Controller Analog OKER (U-918) คละสี
ราคา 180 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
okerController Analog NUBWO (NJ-35) Smash Black
Controller Analog NUBWO (NJ-35) Smash Black
ราคา 260 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
NUBWOController Analog OKER (U-707) IMAC Blue
Controller Analog OKER (U-707) IMAC Blue
ราคา 150 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
OKERController Analog Neolution E-Sport Midas Gen 2
Controller Analog Neolution E-Sport Midas Gen 2
ราคา 450 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน