Advice

    2 TB Ext 3.5


2 TB Ext 3.5
2 TB Ext 3.5
2 TB Ext 3.5
2 TB Ext 3.5
2 TB Ext 3.5

ราคา 4,290 บาท ประกัน 3Y เงื่อนไขการรับประกัน


  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ Western Digital
3 TB Ext 3.5'' Seagate Expansion (Black)
3 TB Ext 3.5'' Seagate Expansion (Black)
ราคา 2,990 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Seagate



3 TB Ext 3.5'' WD Elements (Black)
3 TB Ext 3.5'' WD Elements (Black)
ราคา 3,370 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน



3 TB Ext 3.5'' WD My Cloud Home
3 TB Ext 3.5'' WD My Cloud Home
ราคา 5,090 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
western