Advice

    4 TB Ext 3.5


4 TB Ext 3.5
4 TB Ext 3.5
4 TB Ext 3.5
4 TB Ext 3.5
4 TB Ext 3.5

ราคา 5,390 บาท ประกัน 3Y เงื่อนไขการรับประกัน


  1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ดูสินค้าอื่นของ Western Digital
4 TB Ext 3.5'' WD My Book (Black)
4 TB Ext 3.5'' WD My Book (Black)
ราคา 3,840 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน4 TB Ext 3.5'' Seagate Backup Plus HUB (Black)
4 TB Ext 3.5'' Seagate Backup Plus HUB (Black)
ราคา 3,870 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน
Seagate4 TB Ext 3.5'' WD Elements (Black)
4 TB Ext 3.5'' WD Elements (Black)
ราคา 3,890 บาท
การันตีเคลมเร็ว 20 วัน